کابل غیر قابل انعطاف : NYY

کابل غیر قابل انعطاف : NYY

ساختار :

 

۱- هادی مس آنیل شده کلاس ۱و۲و۵

۲- عایق پی وی سی

۳-هسته تابیده شده به هم

۴-روکش PVC نوع ST

کاربرد :

جهت استفاده عمومی در مکان های خشک و مرطوب برای نصب در داخل و خارج تاسیسات و در کانالها در صورتیکه به خوبی حفاظت شده باشد و همچنین برای استفاده از خطوط فشار ضعیف و صنعتی کاربرد دارد .

استاندارد :

ISIRI 3569-1 – IEC60228 – IEC 60502-1