کابل افشان قابل انعطاف : NYMHY

کابل افشان قابل انعطاف : NYMHY

ساختار :

 

۱- هادی مس آنیل شده کلاس ۵

۲- عایق پی وی سی نوع C

۳-هسته تابیده شده به هم

۴-روکش PVC نوع ST5

کاربرد :

جهت استفاده عمومی در مکان های خشک و مرطوب جهت ماشین های قابل حمل زمانی که مقاومت کششی و انعطاف مورد نیاز است.

استاندارد :

ISIRI(607) 53 – BS 6500 – IEC 60227